Yanis Varoufakis in conversation with Pádraig Ó Muirigh: Impact of the virus on the Global Economy

A Virtual Féile Event Yanis Varoufakis

Register to watch this content

By submitting you agree to the Terms & Privacy Policy
Watch this content now

About this event

Former Greek Finance Minister, Yanis Varoufakis, will reflect on many contemporary political issues with local human rights lawyer, Pádraig Ó Muirigh. He will discuss his new left wing political party, MeRa25, his return to the Hellenic Parliament in 2019, The Green New Deal, the future of capitalism post COVID 19 and the future of democracy in Europe and beyond. He will also reflect on Brexit and its economic and political implications for Ireland’s future. Organised by Féile Debates and Discussions Committee

Déanfaidh iarAire Airgeadais na Gréige, Yanis Varoufakis, machnamh ar chuid mhór ceisteanna polaitiúla na linne seo leis an dlíodóir um chearta an duine, Pádraig Ó Muirigh. Pléifidh sé a pháirtí polaitiúil nua na heite clé, MeRa25, ag filleadh ar an Pharlaimint Heiléanach in 2019, An Margadh Nua Glas, todhchaí an chaipitleachais i ndiaidh COVID 19 agus todhchaí an daonlathais san Eoraip agus níos faide i gcéin. Labharfaidh sé faoi Bhreatimeacht agus faoina impleachtaí eacnamaíochta agus polaitiúla d'Éirinn sa todhchaí fosta. Eagraithe ag Coiste Plé agus Díospóireachtaí Féile

Categories covered by this event


Loading content...

Loading content...