Teddy Bears Picnic

A Virtual Féile Event Sure Start
Sure Start

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Categories covered by this event

About this event

Local Sure Start's in partnership with Féile an Phobail will be providing a range of virtual activities for families to enjoy. The activities will cover a range of child development areas including creative time, story time, song time, cookery fun and some physical activities. In partnership with the Saol Úr, Beechmount, Outer West, Colin & Clan Mor Sure Start and supported by Children in Need and the Department of Education. This programme is primarily aimed at children aged 0-4 but we encourage families off all ages to participate together. The highlight of the Be Creative Programme will be a virtual Teddy Bears Picnic on Fri 7th Aug at 11:30am.

Beidh ionaid áitiúla Sure Start, i gcomhar le Féile an Phobail, ag soláthar réimse gníomhaíochtaí fíorúla as ar féidir le teaghlaigh sult a bhaint. Clúdóidh na gníomhaíochtaí seo réimse ábhar forbartha páistí, ina measc, am cruthaitheach, am scéalta, am amhrán, spraoi cócaireachta agus gníomhaíochtaí fisiceacha. I gcomhar le Sure Start Saol Úr, Beechmount, Outer West, Colin & Clan Mor agus tacaithe ag Children in Need agus Roinn Oideachais TÉ. Beidh an clár seo dírithe go príomhá ar pháistí idir 0-4 bliana d’aois, ach spreagann muid teaghlaigh páirt a ghlacadh ann le chéile. Is é buaicphointe Chlár Bí Cruthaitheach Picnic Béiríní fíorúil Dé hAoine 7 Lúnasa ar 11:30r.n.

Proudly brought to you by

Children In Need
Sure Start