“Bí Dána 2020 On-line” Festival Intensive Irish language Course

A Virtual Féile Event Ionad Uíbh Eachach
Ionad Uíbh Eachach

Register to watch this content

By submitting you agree to the Terms & Privacy Policy
Watch this content now

About this event

For additional information or to book a place contact cultur@ionad.eu, 028 9032 9180

Mon 3rd – Fri 7th Aug, 10am – 12:30pm, £10 per person (for 5 mornings)

Following the phenomenal success of the “Léargas 2020 Ar-líne” dianchúrsa, Ionad Uíbh Eachach will again provide 7 levels of online classes from complete beginners to advanced learners during the “Bí Dána” festival. Book early to avoid disappointment. Class numbers will be limited. For additional information or to book a place please contact cultur@ionad.eu, 028 9032 9180

Dé Luain 3 – Dé hAoine 7 Lúnasa, 10r.n. – 12:30i.n., £10 an duine (do 5 mhaidin)

I ndiaidh ratha iontaigh dhianchúrsa “Léargas 2020 Ar-líne”, cuirfidh Ionad Uíbh Eachach 7 leibhéal de ranganna arís ar fáil ar líne ó rang do ghlantosaitheoirí go rang d’ardfhoghlaimeoirí i rith Féile “Bí Dána”. Cuir áit in áirithe go luath le díomá a sheachaint. Beidh an líon daoine i ngach rang teoranta. Le tuilleadh eolais a fháil nó le háit a chur in áirithe déan teagmháil le cultur@ionad.eu, 028 9032 9180

Categories covered by this event


Loading content...

Loading content...